Przy pomocy książek wielu staje się ludźmi uczonymi nawet poza szkołą, bez książek zaś nikt nie wykształci się nawet w szkole.

~Jan Amos Komeński

Nie da się przecenić roli książki w wychowaniu i rozwoju każdego człowieka. Już od najmłodszych lat, rozwija ona wrażliwość i wpływa na rozwój intelektualny młodego słuchacza i czytelnika. Zdając sobie z tego sprawę, w tym roku szkolnym nasze przedszkole przystąpiło do ogólnopolskiego projektu czytelniczego “Mały Miś w Świecie Wielkiej Literatury”. Celem projektu jest wspieranie i rozwój czytelnictwa wśród dzieci a tym samym wśród dorosłych.

Przy pomocy maskotek Pluszowych Misiów pragniemy rozbudzić i pielęgnować pojawiającą się chęć czytania u dzieci, a w tym potrzeby codziennego kontaktu z kulturą literacką. Zaszczepiona w dzieciństwie pasja do książki i czytania, chroni dzieci i młodzież przed uzależnieniem od mediów elektronicznych i fałszywych wartości kultury masowej. Ważne jest, by nawet najmłodsze dzieci miały codzienny kontakt z książką. W tym roku szkolnym zachęcamy do czytania literatury polskich pisarzy i poetów.

W ramach projektu:

  • Codziennie czytamy dzieciom przez co najmniej 15 minut;
  • Zachęcamy rodziców oraz innych członków rodziny (babcie, dziadków, starsze rodzeństwo) do systematycznego czytania dzieciom w domu;
  • Zapraszamy rodziców i innych członków rodziny, a także gości spoza placówki, do czytania swoich ulubionych bajek, baśni i wierszy;
  • Misie mają okazję do poznania środowiska rodzinnego naszych wychowanków.

Tegoroczna edycja projektu oprócz czytania w przedszkolu i wizytach misiów w domach przedszkolaków, zawierać będzie również treści bliskie dzisiejszemu społeczeństwu:

– Mały Miś – Czytające przedszkolaki;
– Misiowy Wolontariat
– Play with little Teddy Bear
– Dzień Pluszowego Misia
– Mały Miś i prawa dziecka
– Bezpieczni z Małym Misiem
– Zmisiowany Dzień Matematyki
– Mali Przedsiębiorcy

Zapraszamy wszystkich chętnych do włączenia się do projektu “Mały Miś w Świecie Wielkiej Literatury”.