Dar Zabawy

Głównym celem programu jest innowacyjne podejście do zajęć, kreatywne pomysły na zabawę oraz twórcze i niebanalne rozwiązania pedagogiczne.

Mały Miś w Świecie Wielkiej Literatury

Celem projektu jest wspieranie i rozwój czytelnictwa wśród dzieci a tym samym wśród dorosłych

Zdrowo i Sportowo

głównym celem jest aktywizacja ruchowa dzieci do 10 roku życia.

Dzieci programują ZAGRAJMY

Celem projektu jest  wdrażania dzieci do nauki programowania

Bezpieczne Przedszkole

Głównym celem programu jest przestrzeganie zasad postępowania warunkujących bezpieczeństwo

Czyste powietrze wokół nas

Celem programu jest m. in. wzrost kompetencji rodziców w zakresie ochrony dzieci przed ekspozycją na dym tytoniowy