RADA RODZICÓW:

  • Przewodnicząca – p. Dominika Bochen
  • Zastępca            – p. Angelika Knop
  • Skarbnik             – p. Dorota Malik
  • Protokolant       – p. Karolina Nogielska
  • Członek rady      – p. Paweł Wąsik
  • Członek rady      – p. Suchanek