Dzieci programują - ZAGRAJMY

Każda gra może być zabawą, ale nie każda zabawa może być grą. Różnica między grą a zabawą polega na tym, że gra ma w sobie element rywalizacji, ktoś wygrywa, ktoś przegrywa, w zabawie zaś wygrywają wszyscy.
Większość gier można przerobić na zabawy – i odwrotnie. Warto tak zrobić, jeśli się zdarzy, że ciągle ci sami uczestnicy gier przegrywają. Wtedy rezygnujmy z rywalizacji w imię dobrej zabawy właśnie.
Język polski posiada oddzielne sformułowania „gra” i „zabawa”. Nie wszystkie jednak nacje posiadają to rozróżnienie. Zabawa – to działalność dobrowolna, zazwyczaj bezinteresowna podejmowana ze względu na przyjemność jakiej dostarcza samo jej wykonywanie. Zabawa jest jedną z głównych form działalności człowieka
typową dla wieku dziecięcego, jest naturalną drogą zaspokajania jego zainteresowań oraz potrzeb: ruchowych, poznawczych, emocjonalnych i społecznych. Będąc jednocześnie środkiem edukacyjnych oddziaływań, przyczynia się do wielostronnego i harmonijnego rozwoju osobowości dziecka.
W publikacjach znajdziemy następujące rodzaje zabaw: manipulacyjne, konstrukcyjne, tematyczne, badawcze, ruchowe, dydaktyczne i integracyjne. Z pojęciem zabawy ściśle związane jest pojęcie gry, a wiec takiej zabawy w której uczestników, graczy obowiązują ścisłe reguły postępowania, i która toczy się o jakąś stawkę, wygraną.
Gry mają duże wartości wychowawcze: uczą poszanowania przyjętych norm, sprzyjają uspołecznianiu, uczą
umiejętności wygrywania i przegrywania. Zarówno gry i zabawy uczą działania w zespole, wyrabiają
refleks i szybką orientację, sprawność ruchową i zręczność rąk. Rozwijają też wiedzę i niektóre funkcje
intelektualne, takie jak: myślenie, pamięć i mowę.
W projekcie edukacyjnym Zagrajmy pojawią się propozycje zabaw i gier typu zrób to sam i zagraj.
Pokażemy Wam jak skonstruować pierwsze gry, podpowiemy rozwiązania, ciekawe pomysły, zrobimy
to razem z dziećmi. To one będą aktywnymi twórcami gier, a nie tylko biernymi ich odbiorcami.
Wykorzystamy materiały, które dostępne są w salach: kartony, kredki, pudełka, nakrętki i wiele różnych. Jeśli dysponujecie darami Froebla będzie też okazja na ich wykorzystanie do freblowskich gier i zabaw. Nie przejmujcie się jeśli coś nie wyjdzie, karton się pognie czy rysunek nie będzie jak z drukarni. Ważne żeby tworzyć na miarę swoich możliwości i czerpać radość z samego konstruowania gry.