Procedura bezpieczeństwa dotycząca zapobiegania i przeciwdziałania COVID-19


Procedura bezpieczeństwa dotycząca zapobiegania i przeciwdziałania COVID-19 wśród dzieci, rodziców i pracowników Publicznego Przedszkola w Żyrowej w trakcie prowadzonych w przedszkolu zajęć.