Ankieta i oświadczenia w sprawie zajęć od 25.05.2020


Dokumenty obowiązujące do przyjęcia dziecka do przedszkola od 25.05.2020. Prosimy wypełnić i wysłać na adres ppzyrowa@wp.pl lub dostarczyć osobiście do przedszkola. Wypełniają tylko rodzice zdecydowani puścić swoje dzieci do zajęć przedszkolnych od 25.05.2020.