Zarządzenie 06/2020 – w sprawie czasowego zawieszenia zajęć