Zarządzenie 5/2020


Zarządzenie Nr 5/2020 Dyrekrora Publicznego Przedszkoa w Żyrowej z dnia 05.05.2020 r. w sprawie czasowego zawieszenia zajęć w Publicznym w Żyrowej w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.