Zawieszenie zajęć


Informuję , iż zgodnie z decyzją Prezesa Rady Ministrów Mateusza Morawieckiego, zgodnie z Komunikatem Burmistrza Zdzieszowic p. Sybili Zimerman – zawiesza się zajęcia w placówkach przedszkolnych, szkołach i żłobkach na terenie miasta i gminy Zdzieszowice od dnia 12.03.2020 r. do 25.03.2020 r. W dniach 12 i 13.03.2020 r. nie odbywają się zajęcia dydaktyczno- wychowawcze, a jedynie zajęcia opiekuńcze.

Od 16.03.2020 r. do dnia 25.03.2020 r. przedszkole jest zamknięte. Rodzicom przysługuje prawo do zasiłku opiekuńczego do 14 dni. Szczegółowe informacje znajdują się na stronie internetowej ZUS.
Proszę śledzić na bieżąco komunikaty GIS, MZ i MEN o sytuacji epidemiologicznej w kraju oraz informacje przesyłane przez przedszkole.

Ważne linki:

https://zdzieszowice.pl/14772/komunikat-burmistrza-zdzieszowic-z-dnia-11032020-r-w-sprawie-zawieszenia-zajec-dydaktyczno-wychowaczych.html

https://www.gov.pl/web/edukacja/zawieszenie-zajec-w-szkolach