Jak się zabezpieczyć przed koronawirusem?


1. Należy przestrzegać podstawowe zasady higieny:

często myć ręce przy użyciu mydła i wody
przy kasłaniu i kichaniu zakrywać usta i nos
zachować co najmniej metr odległości od osób, które kaszlą i kichają.

2. Osoby wracające z regionów zarażonych oronawirusem powinny powiadomić o tym telefonicznie stację sanitarno-pidemiologiczną, lub zgłosić się do oddziału obserwacyjno-zakaźnego.

Więcej informacji dotyczących koronawirusa na stronie: gov.pl/koronawirus

3.Jeżeli podejrzewasz u siebie koronawirusa?

Zadzwoń pod numer 800 190 590!
Bezpłatna infolinia NFZ jest czynna całą dobę, przez 7 dni w tygodniu.
(Informacja Departamentu Informacji i Promocji Ministerstwo Edukacji Narodowej)